• Бээжингийн вакцинжуулалтын цэгүүд шуурхай ажиллаж байна
 • 发布时间:2021-01-27     单位:乌拉中旗宣传部

   Бээжин хотын ”Ковид-19”-ийн вакцинжуулалтын цэгүүдийн ажилтай танилцлаа.

  Бээжин хотын Шичэн дүүргийн Гуан Ань Мэнь хаалганы гаднах Хун Лянь Олон нийтийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний төв дэх вакцинжуулалтын цэг дээр эмнэлгийн ажилтнууд вакцинд хамрагдаж буй иргэдэд вакцин хийж буй нь /2021 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр/

  Тухайн өдөр сурвалжлагч Бээжингийн Шичэн дүүрэг, Дашин дүүрэг дэх "Ковид-19"-ийн вакцинжуулалтын газруудын ажилтай танилцсан юм. 2021 оны 01-р сараас Бээжингийн бүх дүүргийн гол зорилтод хүмүүсийг вакцинжуулалтад хамруулах ажлыг хийж эхэлсэн байна. 2021 оны цагаан сараас өмнө гаалийн хяналт шалгалт, хорио цээрийн ажилтнууд, боомтоор өнгөрөх ачаа барааг ачиж буулгах, зөөх, тээвэрлэх зэрэг холбогдох 9 төрлийн ажилтнуудад яаралтай вакцинжуулалтыг хийж дуусгахаар төлөвлөж байгаа юм байна.

  Бээжингийн Дашин дүүргийн Инхай суурин дахь вакцинжуулалтын цэгт вакцин хийлгэсэн иргэд вакцинаа хийлгэж дуусаад ажиглалтын өрөөнд хүлээж буй нь /2021 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр/

  Бээжингийн Дашин дүүргийн Инхай суурин дэх вакцинжуулалтын цэгт вакцин хийлгэх иргэд вакцин хийлгэхээр хүлээж буй нь /2021 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр/

  Бээжингийн Шичэн дүүргийн Гуан Ань Мэнь хаалганы гаднах Хун Лянь Олон нийтийн эрүүл мэндийн үйлчилгээний төв дэх вакцинжуулалтын цэг дээр эмнэлгийн ажилтнууд вакцинд хамрагдсан иргэдэд вакцин хийж буй нь /2021 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдөр/

  Эх сурвалж:solongonews.mn
  Бэлтгэсэн нь:Нандин